Reglament


5a MILLA URBANA DE SIDAMONArticle 1. L’Ajuntament de Sidamon amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme i sota el control del Comitè Català de Jutges organitza el CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MILLA ABSOLUT I MÀSTER, juntament amb la 5a MILLA URBANA DE SIDAMON que tindrà lloc el proper dissabte 31 d’agost a partir de les 17:30 hores. La sortida i arribada estaran situades a l’Avinguda Generalitat (al costat de la pista esportiva i piscina).

Article 2. Podran participar-hi de forma gratuïta tots aquells que ho desitgin, sempre i quan estiguin correctament inscrits i acceptin el reglament.

Article 3. Per participar a les curses del Campionat de Catalunya tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada per a la temporada en curs i es regiran per la Normativa General dels Campionats de Catalunya de Ruta de la Federació Catalana d’Atletisme.

Article 4. Aquesta edició de la Milla de Sidamon compta també amb una CURSA INCLUSIVA. Veure els detalls a l’Annex d’aquest reglament.

Article 5. Per poder participar i optar a classificar-se s’ha de participar amb el dorsal, aquest haurà de dur-se en un lloc ben visible.

Article 6. L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar l’edat i/o la identitat de l’atleta.

Article 7. Les inscripcions per les curses corresponents al CAMPIONAT DE CATALUNYA s’hauran de fer a través de la INTRANET de la RFEA fins el dilluns 26 d’agost. Les inscripcions corresponents a les curses de la 5a Milla de Sidamon s’hauran de fer a la web  www.iter5.cat i es tancaran el divendres 30 d’agost a les 15:00 hores o un cop s’arribi als 400 inscrits. No s’admetran inscripcions el mateix dia de la cursa.

Article 8. També es podran inscriure a la web  www.iter5.cat en l’opció “Dorsal solidari” totes aquelles persones que només vulguin participar solidàriament en el projecte de Down Lleida, sense haver de participar a la prova esportiva. 

Article 9. L’organització es reserva el dret de donar per tancada la inscripció en cadascuna de les categories i curses quan consideri que el nombre d’inscrits és el suficient per garantir la qualitat i la seguretat dels participants.


Article 10. El cronometratge de les curses es realitzarà mitjançant xip d’iter5 que haurà d’anar lligat a la sabatilla. Els atletes que disposin de xip groc de la seva propietat en podran fer ús indicant el codi en el moment de fer la inscripció. Els atletes que no disposin de xip groc en propietat, en el moment de retirar el dorsal es lliurarà un xip blanc que obligatòriament s’ha de retornar en acabar la cursa. Cada xip perdut es cobrarà a raó de 10€  al/la participant que no el torni.

Article 11. La recollida de dorsals  serà el mateix dia a partir de les 16:30 hores i fins una hora abans de la cursa corresponent  a la pista esportiva.

Article 12. L’organització comptarà de servei sanitari.

Article 13. L’ordre de les curses, categories i distàncies de la prova seran els següents:Article 14. L’organització es reserva el dret de desdoblar o fusionar la sortida d’algunes categories en funció dels participants inscrits. El dia abans de la cursa s’informarà de l’horari orientatiu de cada cursa i si hi ha sortida conjunta d’algunes categories.

Article 15. Queda totalment prohibit acompanyar als atletes durant el recorregut de la cursa.

Article 16. Cada participant només tindrà dret a participar a una sola cursa, el fet de fer-ho en dues serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves. Queda exclosa d’aquesta normativa la Cursa Inclusiva.

Article 17. Les desqualificacions, a més de les esmentades en altres articles d’aquest reglament, podran ser per:
-       córrer sense portar el dorsal.
-       córrer en una cursa que no correspongui.
-       no haver formalitzat la inscripció.
-      manifestar un comportament no esportiu.
-      no fer el recorregut complert.
-      no atendre les instruccions dels jutges o personal de l’organització.
-      o bé perquè ho determini el Jutge Àrbitre de la cursa.

Article 18. Les curses només podran ser suspeses, en cas que per inclemència del temps o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre, essent el seu veredicte inapel·lable.

Article 19. Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Àrbitre, fins 30 minuts després d’haver-se fet públics els resultats o de succeït l’incident, dipositant la quantitat de 50€, que seran retornats en cas de ser acceptada la reclamació.

Article 20. A cada cursa de la Milla de Sidamon es donarà premi als cinc primers classificats i al primer local de cada categoria a excepció de la cursa dels Cigronets i la Cursa Inclusiva. Si el primer local està classificat entre els tres primers guardonats, es donarà el premi local al següent corredor local. Es considera atleta local aquell que resideixi a la població de Sidamon. A les curses del Campionat de Catalunya de Milla es donarà premi als tres primers classificats de cada categoria. Hi haurà samarreta commemorativa i entrepà per tots els participants.

Article 21. A totes les curses hi haurà classificació individual. A les curses on participin simultàniament més d’una categoria, hi haurà classificació individual separada per cadascuna d’elles.

Article 22. L’organització no es fa responsable dels perjudicis físics, morals o materials que puguin causar o causar-se els participants i/o els espectadors abans, durant i després de les curses.

Article 23. Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les dels resultats.

Article 24. Els participants, tant com esportista com de públic, i els representants legals dels menors d’edat accepten  cedir a la FCA, a l’organització i als seus patrocinadors els seus drets d’imatge per a ser utilitzats o publicar lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats en el context de la cursa. Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a millasidamon@gmail.com.

Article 25. Les dades aportades a la inscripció són confidencials. Només seran utilitzades per a què els participants rebin informació sobre les diferents edicions de la prova . Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a millasidamon@gmail.com.

Article 26. Tot allò no previst en aquest reglament es regirà per les normes de la IAAF i la Normativa de Competicions de la FCA.

Article 27. La sola inscripció a la milla urbana de Sidamon implica la total acceptació del preceptuat en aquest reglament.


ANNEX: Cursa Inclusiva “Capacitats diferents”

a)   Cursa per promoure la igualtat social, l’esport i la salut. L’objectiu és que tothom pugui fer esport siguin quines siguin les seves capacitats.
b)   Cursa no competitiva oberta a tothom que estigui correctament  inscrit i on s’haurà de donar una volta al circuit (550m.)
c)    Els participants inscrits en qualsevol altra de les Curses de la Milla de Sidamon o Campionat de Catalunya podran participar a la Cursa Inclusiva “Sumant Capacitats” sense necessitat d’inscripció.
d)  La Cursa es pot fer caminant o corrent i les persones amb mobilitat reduïda amb cadira de rodes o bicicletes adaptades.
e)  Participar en aquesta cursa, no impedeix participar a resta de curses de la Milla de Sidamon (d’acord amb la categoria corresponent i el reglament propi de la Milla de Sidamon).
f)  S’obsequiarà amb  una samarreta commemorativa i entrepà a tots els participants. Si es participa en més d’una cursa només es podrà rebre una samarreta i un entrepà.