Reglament


4a MILLA URBANA DE SIDAMON


Article 1.    L’Ajuntament de Sidamon organitza la tercera milla urbana de Sidamon que tindrà lloc el proper dissabte 1 de setembre a partir de les 18:00 hores. La sortida i arribada estaran situades a l’Avinguda Generalitat (al costat de la pista esportiva i piscina).

Article 2.   Podran participar-hi de forma gratuïta tots aquells que ho desitgin, sempre i quan estiguin correctament inscrits i acceptin el reglament.

Article 4.    Les inscripcions es poden fer a la web www.iter5.cat.

Article 5.   També es podran inscriure a la web www.iter5.cat en l’opció “Dorsal solidari” totes aquelles persones que només vulguin participar solidàriament en el projecte Stargardt go!, sense haver de participar a la prova esportiva.

Article 6.    Les inscripcions a la cursa “Special”, reservada per atletes amb discapacitat intel·lectual, es poden fer enviant email a millasidamon@gmail.com indicant nom, cognoms, any de naixement i centre al que pertanyen.

Article 7.    Les inscripcions es tancaran el divendres 1 de setembre a les 15:00 hores o quan s’arribi als 400 inscrits. No s’admetran inscripcions el mateix dia de la cursa.

Article 8.     L’organització es reserva el dret de donar per tancada la inscripció en cadascuna de les categories i curses quan consideri que el nombre d’inscrits és el suficient per garantir la qualitat i la seguretat dels participants.

Article 9.     El cronometratge de les curses es realitzarà mitjançant xip d’iter5 que haurà d’anar lligat a la sabatilla. Els atletes que disposin de xip groc de la seva propietat en podran fer ús indicant el codi en el moment de fer la inscripció. Els atletes que no disposin de xip groc en propietat, en el moment de retirar el dorsal es lliurarà un xip blanc que obligatòriament s’ha de retornar en acabar la cursa. Cada xip perdut es cobrarà a raó de 10€  al/la participant que no el torni.

Article 10.    La recollida de dorsals  serà el mateix dia a partir de les 17:00 hores i fins una hora abans de la cursa corresponent  a la pista esportiva.


Article 11.    L’organització comptarà de servei sanitari.

Article 12.   L’ordre de les curses, categories i distàncies de la prova seran els següents:

Article 13.   L’organització es reserva el dret de desdoblar o fusionar la sortida d’algunes categories en funció dels participants inscrits. El dia abans de la cursa s’informarà de l’horari orientatiu de cada cursa i si hi ha sortida conjunta d’algunes categories.

Article 14.    L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar l’edat de l’atleta.

Article 15.    Queda totalment prohibit acompanyar als atletes durant el recorregut de la cursa.

Article 16.    Cada participant només tindrà dret a córrer una sola cursa, el fet de fer-ho en dues serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.

Article 17.   Les desqualificacions, a més de les esmentades en altres articles d’aquest reglament, podran ser per:

  • córrer sense portar el dorsal.
  • córrer en una cursa que no correspongui.
  • no haver formalitzat la inscripció.
  • manifestar un comportament no esportiu.
  • no fer el recorregut complert.
  • no atendre les instruccions dels jutges o personal de l’organització.
  • o bé perquè ho determini el Jutge de la cursa.


Article 18.    Les curses només podran ser suspeses, en cas que per inclemència del temps, així ho determini l’organització, essent el seu veredicte inapel·lable.

Article 19.    Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit a l’organització, acompanyades de 30 euros com a dipòsit, i només seran acceptades fins 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa.

Article 20.    A cada cursa es donarà premi als cinc primers classificats i al primer local de cada categoria a partir de la categoria patufet. Si el primer local està classificat entre els tres primers guardonats, es donarà el premi local al següent corredor local. Es considera atleta local aquell que resideixi a la població de Sidamon. Hi haurà samarreta commemorativa per als primers 400 inscrits i entrepà per tots els participants.

Article 21.   A totes les curses hi haurà classificació individual. A les curses on participin simultàniament més d’una categoria, hi haurà classificació individual separada per cadascuna d’elles.

Article 22.    L’organització no es fa responsable dels perjudicis físics, morals o materials que puguin causar o causar-se els participants i/o els espectadors abans, durant i després de les curses.

Article 23.    Els participants, tant com esportista com de públic, i els representants legals dels menors d’edat accepten  cedir a l’organització els seus drets d’imatge per a ser utilitzats o publicar lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats en el context de la cursa. Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a millasidamon@gmail.com.

Article 24.   Les dades aportades a la inscripció són confidencials. Només seran utilitzades per a què els participants rebin informació sobre les diferents edicions de la prova. . Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a millasidamon@gmail.com.

Article 25.    Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització.

Article 26.    La sola inscripció a la milla urbana de Sidamon implica la total acceptació del preceptuat en aquest reglament.