Serveis


Els serveis que oferim a la milla de Sidamon per tots els corredors són: servei de guarderia, guarda-roba, massatge, escalfament (zumba) i piscina.

NORMATIVA SERVEI GUARDERIA “MILLA DE SIDAMON”

1.  Ús exclusiu pels fills/es dels corredors/es de la Milla de Sidamon, durant la seva cursa.
2.  La realització del servei de guarderia estarà situat al pati de l’escola el Timó i vigilat per col·laboradors de la Milla de Sidamon.
3.  Cada nen/a se li assignarà el número de dorsal del seu pare/mare el qual identificarà als vostres fills/es dins la zona de guarderia, i s’haurà d’omplir un petit full de dades bàsiques.
4.  És imprescindible per recollir-lo presentar el dorsal del pare/mare.
5.  La durada del servei de guarderia s’inicia 20 minuts abans de la cursa del pare/mare i finalitza 20 minuts després de la finalització de la cursa del pare/mare.
6.  L’organització no es fa responsable dels danys, tant morals com materials, que puguin sofrir els nens/es durant el servei de guarderia. Els pares/mares o tutors legals assumiran en tot cas els danys que es puguin patir o causar els menors.